Praktijkinformatie – Huisartspraktijk Klatter – ST. Jacobiparochie

Welkom op de website van praktijk J.A. Klatter, huisarts en apotheek

Op onze website kunt u nieuws en belangrijke informatie voor patiënten vinden. Houdt u de website in de gaten, van tijd tot tijd zijn er nieuwtjes, vakantieplanning en dergelijke te lezen. Via onze website kunt u ook herhaalmedicatie bestellen, hiervoor kunt u boven aan de pagina op "services" klikken.

Huisartspraktijk Klatter
Kadal 29 9079KT ST. Jacobiparochie

Praktijkinformatie

Voor de levering van hulpmiddelen zijn we in 2021 in samenwerking gegaan met Mijn Hulpmiddelenwinkel.


Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of de Friesland hebben eind 2020 een brief gehad van de verzekering waarin staat dat apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken vanaf 2021 geen hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) meer mogen leveren.

De levering van hulpmiddelen moet voortaan via speciale hulpmiddelenwinkels. Als apotheekhoudende huisarts vinden wij het belangrijk dat de hulpmiddelen in ons dorp laagdrempelig beschikbaar blijven. Daarom werken wij vanaf 1 januari 2021 samen met Mijn Hulpmiddelenwinkel voor deze hulpmiddelen. Mijn Hulpmiddelenwinkel is een hulpmiddelenwinkel die speciaal door apotheekhoudende huisartsen is opgericht.

Patiënten die betreffende hulpmiddelen gebruiken hebben van ons een brief ontvangen. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier. Met uw toestemming kunnen we voor u de hulpmiddelen verzorgen via de hulpmiddelenwinkel. We verzoeken u het toestemmingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en weer in te leveren bij de praktijk.

Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari 2021 online regelen. Dit kan op de website van Mijn Hulpmiddelenwinkel, www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl. Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact op met de assistente.

Afhaalwijze en -tijden medicatie

De medicatie kan bij de praktijk worden afgehaald. Het afgifte loket zit aan de achterkant van de praktijk. Graag ingang Geert Veenhuizenstraat gebruiken en eenrichtingsverkeer rondom het pand aanhouden.

De afhaaltijd is dagelijks (behalve donderdag)  tussen 15.30 en 16.30. Let op: op donderdag alleen bij spoed of anders na afspraak.

BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET CORONAVIRUS:
KOMT U S.V.P. NIET ZONDER AFSPRAAK NAAR DE PRAKTIJK.

Patiënten met klachten die niet met luchtweginfecties te maken hebben, kunnen overleggen of een consult op het spreekuur mogelijk is. We vragen u altijd eerst telefonisch contact met de huisartsenpraktijk op te nemen. De reguliere controles in verband met diabetes en hart- en vaatziekten gaan wel door.

Het dringende verzoek is  bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.

De huisarts en assistenten zullen u telefonisch en middels e-consulten zo goed mogelijk proberen te helpen bij uw klachten.

Mocht er sprake zijn van ernstiger luchtwegklachten, passend bij corona, dan kan het zijn dat u in een andere praktijk beoordeeld zult moeten worden of gevraagd wordt om eerst een test te laten doen. . (ook om de besmetting te beperken)

Ter geruststelling: Onze huisartspraktijk zal altijd een plek blijven waar ieder terecht kan voor acute of urgente zorg, anderzijds moeten we zeer verstandig en voorzichtig omgaan met de op dit moment beperkt beschikbare medische hulpmiddelen. Met uw begrip en medewerking zijn we in staat de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Stelt u de nodige zorg niet uit! U kunt altijd bellen voor overleg en in een aantal gevallen, kunnen we u gepland, op de praktijk ontvangen, ter overleg of beoordeling.

PRAKTIJK

Verwijzingen: Brieven en verwijzingen worden zo veel mogelijk gemaild, afhalen kan tussen 15.30 en 16.30 aan het afhaal loket achterzijde pand

 

Bloedprikken: 
Voor reguliere bloedafname kunt u een afspraak maken bij de assistente. Op dinsdag en donderdagmorgen heeft zij hiertoe een spreekuur.

Voor andere tijden of bijzonder bepaling  moet een afspraak gemaakt worden via:  www.hal.frl  of telefonisch op nr. 088-2371000.Het afname lab in het Beerdhús is tot nader order gesloten. Voor dringende zaken kunt u terecht in Leeuwarden, belt u daarvoor het Huisartsenlaboratorium Friesland.

Thuisprikken gaat volgens afspraak door.

 

Algemeen
De praktijk is geopend van:

Maandag t/m woensdag en vrijdag van 08.00 tot  17.00 uur (wij lunchen graag tussen 12.00 en 13.00 uur)
Donderdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Spreekuur
Aanvragen voor consult en visite kunt u telefonisch bespreken tussen: 08.00 tot 09.30 uur.

Telefonisch spreekuur van de huisarts
Dagelijks tussen 13:00 en 13:30 uur, behalve op donderdag. Het telefonisch spreekuur van de arts is bedoeld voor het opvragen van uitslagen en voor het stellen van korte vragen.
Het telefonisch spreekuur van de verpleegkundige is op woensdag tussen 12:30 en 13:00 uur.

APOTHEEK 
Aanvraag voor herhaalrecepten kan op verschillende wijzen

  • inleveren van lege doosjes/etiketten: brengt u 1 doosje/etiket per medicament in de brievenbus
  • via de website
    Werkwijze:  ga naar de website: www.praktijkklatter.huisarts-plus.nl. druk op de knop “Herhaalrecepten” boven aan de pagina en vul het schema volledig in.
    Of: klik hier voor herhaalrecepten.
  • telefonisch vóór 9:30 uur
  • via het patient portaal: hiervoor is het nodig dat u een account aanmaakt, dit kan d.m.v. een bezoek aan de assistente (id bewijs meenemen svp)

Waarneming donderdag ’s middags en tijdens vakantie
Dr. P.L.W.Pijman
Fjildleane 16
9047 JR Minnertsga
Telefoon: 0518-471224

Waarneming weekend en avonden en nachten, uitsluitend bij spoedgevallen
De dokterswacht Friesland
0900-1127112
De Dokterswacht bevindt zich bij de ingang van de spoedeisende hulp (SEH) in Medisch Centrum Leeuwarden.
Houdt u bij het maken van een afspraak bij Dokterswacht uw verzekeringspapieren bij de hand.

Nieuwe patienten
Komt u nieuw in Sint Jacobiparochie wonen, of heeft er adreswijziging plaatsgevonden, geeft u dit dan door aan de assistente.
U kunt hiervoor de button inschrijven of wijzigingen gebruiken, de gegevens komen dan per mail bij ons binnen.
Ook moet u uw vorige huisarts en vorige apotheek op de hoogte te stellen van uw verhuizing, en toestemming geven uw medische gegevens naar ons te laten opsturen. We vinden het prettig als u een afspraak maakt voor een kennismakingsgesprek.